Over ons

Bekende Artiest Boeken.NL is onderdeel van Vibe Entertainment B.V., het grootste online boekingsbureau van Nederland! Veel bedrijven, verenigingen, stichtingen, horecaondernemers maar ook particulieren maakten reeds gebruik van onze diensten. Vibe Entertainment B.V. heeft dan ook al meer dan 10 jaar ervaring in het boeken van artiesten.

Vibe Entertainment B.V. werkt nauw samen met de artiest(en) en zijn/haar management. Bij ons vind je dan ook altijd de laagste prijs!

Bekende Artiesten boeken
Dankzij ons uitgebreide aanbod en de supergemakkelijke zoekfuncties kun je de artiest van jouw keuze sneller vinden, waarna je deze artiest met één muisklik kunt boeken voor jouw feest of evenement.

Privacy Statement

In het kader van onze dienstverlening of wanneer je anderszins contact met ons hebt legt Vibe Entertainment B.V. jouw persoonsgegevens vast. Vibe Entertainment B.V. gebruikt deze gegevens voor de totstandkoming en/of uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten van haar (nieuwe) diensten en producten op de hoogte te houden. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden slechts verwerkt op een wijze die niet onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze zullen ook niet verder worden gegeven of doorverkocht aan andere bedrijven dan Vibe Entertainment B.V. en haar websites BekendeArtiestBoeken.NL en BekendeArtiestBoeken.BE Jouw privacy is bij ons dus gewaarborgd!

Persoonsgegevens zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden dan omschreven in deze privacyverklaring. Indien je geen prijs stelt op informatie over nieuwe acts of diensten kun je jouw gegevens gewoon laten blokkeren. Ook kun je de verleende toestemming voor het gebruik van je e-mail adres intrekken. In beide gevallen kun je met ons contact opnemen via 085-0432225 of via info@bekendeartiestboeken.nl